REKLAMACJE


W celu złożenia reklamacji prosimy o odesłanie Towaru w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym (kliknij tutaj), na adres: 


Magazyn VOSEDO, 
ul. Hutnicza 5, 
81-061 Gdynia 
z dopiskiem „REKLAMACJA VOSEDO”. 


Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.


Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Vosedo niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
b. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Vosedo jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;


Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres email: kontakt@vosedo.com