HELLO SPRING kod: SPRING40  •  DARMOWA DOSTAWA NA WSZYSTKO!

 

REGULAMIN PROMOCJI „DARMOWA DOSTAWA”

 

 

1. Organizatorem promocji „Darmowa dostawa” (dalej „Promocja”) jest spółka Vosedo S.A. z siedzibą w Mikołowie, pod adresem Mikołów (43-190), ul. Św. Wojciecha 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000946994, kapitał zakładowy 500 000,00 zł, wpłacony w kwocie 225 000,00 zł, NIP 6351860412, REGON 521029859.
2. Czas trwania Promocji: od 30.09.2022 r. do odwołania.
3. Promocja skierowana jest do klientów będących konsumentami (osobami fizycznymi) lub podmiotami gospodarczymi (przedsiębiorcami).
4. Skorzystanie z Promocji jest możliwe w przypadku łącznego spełnienia przez Klienta następujących warunków:
- złożenie zamówienia poprzez stronę sklepu internetowego vosedo.com,
- dokonanie przedpłaty ceny zamówienia zgodnie z wybraną formą płatności (przelew na konto bankowe, płatność kartą, płatność online Bluemedia, płatność BLIK),
- wskazanie w zamówieniu adresu dostawy na terenie Polski,
- wybranie w koszyku formy dostawy "Darmowa dostawa".
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu sklepu internetowego vosedo.com https://vosedo.com/regulamin-sklepu