REGULAMIN PROMOCJI „DARMOWA DOSTAWA”

   

   

  1. Organizatorem promocji „Darmowa dostawa” (dalej „Promocja”) jest spółka ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk, spółkę wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000370553. Kapitał zakładowy 223.350,00 zł, wpłacony w całości. NIP: 583-311-72-20, REGON: 221133543.
  2. Czas trwania Promocji: od 30.09.2022 r. do odwołania.
  3. Promocja skierowana jest do klientów będących konsumentami (osobami fizycznymi) lub podmiotami gospodarczymi (przedsiębiorcami).
  4. Skorzystanie z Promocji jest możliwe w przypadku łącznego spełnienia przez Klienta następujących warunków:
  - złożenie zamówienia poprzez stronę sklepu internetowego vosedo.com,
  - dokonanie przedpłaty ceny zamówienia zgodnie z wybraną formą płatności (przelew na konto bankowe, płatność kartą, płatność online Bluemedia, płatność BLIK),
  - wskazanie w zamówieniu adresu dostawy na terenie Polski,
  - wybranie w koszyku formy dostawy "Darmowa dostawa".
  5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu sklepu internetowego vosedo.com https://vosedo.com/regulamin-sklepu